Netsis HR - Netsis İnsan Kaynakları

En Önemli Değeriniz “İnsan” İse Baş Yardımcınız Netsis HR

Şirket yaşam döngünüzün temelini oluşturan tüm diğer kaynaklarınız gibi insan kaynağınızı doğru belirlemeniz, konumlandırmanız ve şirket hedefleriniz doğrultusunda verimli bir şekilde yönlendirmeniz gerekir.

Günümüzde firmalar, dinamik rekabet ortamında kendilerine avantaj sağlayacak teknolojik araçlara ve etkin maliyet yönetimi sağlayan uygulamalara çok daha kolay erişebiliyor. Bununla beraber, dileğiniz teknolojik yatırımı yapın veya otomatize, girift sistem otomatizasyonları kurun; iş yine özgücünüzü oluşturan insanda bitiyor.

Bu açıdan bakacak olursak, İnsan Kaynakları Yönetimi kavramı, firmaları zor piyasa şartlarında bir adım öne çıkaracak en önemli olgulardan biri. Şirket içinde öne çıkacak bir uzmanlık alanı oluşturmak ve bu alana tam hâkimiyet sağlayacak bir uzman yetiştirmek, önce o kişiyi bulma ve sonra da doğru pozisyona yerleştirme süreciyle başlıyor. İşe uygun görülen kişinin adaptasyon ve eğitim süreci için dikkate değer bir zaman ve emek harcanıyor. Sonrasında ise yetişmesi için bunca emek, para ve zaman harcadığınız kişiyi firmanızın bünyesinde tutabilmeniz gerekiyor.

Netsis HR (Netsis İnsan Kaynakları Sistemi), sağladığı modern vizyon ile internet / intranet üzerinden İK bölümünün yüksek performansla kullanabileceği interaktif uygulamalar sunuyor.

o.

Özlük Modülü

Çalışanlarınız hakkında ne kadar detaylı bilgiye sahip olursanız, onlara o kadar yakın olursunuz. Çalışanlarınızın ve ailelerinin özel günlerini kutlamanın onlara sağlayacağı motivasyon ya da acil durumlarda aranan bir kan grubunun işletmeniz bünyesinde bulunması gibi ufak görünen detaylar, personelinizin mutluluğu açısından düşündüğünüzden çok daha önemli olabilir.

NetİKS Özlük Modülü, size bu detaylar üzerinden personel sisteminiz üzerinde tam hakimiyet kurma şansı veriyor.

 • Çok kapsamlı özlük bilgileri saklayabilen modülden duruma göre dilediğiniz kadar veriyi süzebilir, gerekirse detaylarda boğulmadan sadece ihtiyaç duyduğunuz verilere ulaşabilirsiniz.
 • Sisteme çalışanlarınızın kimlik ve iletişim bilgilerini (nüfus, pasaport, telefon numarası, cep telefonu numarası, e-posta) girmekle kalmayıp, tahsil geçmişi, sertifikalar, iş tecrübeleri, referanslar, yakınlarına dair bilgiler, beden ölçüleri ve ehliyet sınıfı gibi birçok veriyi tanımlayabilirsiniz.
 • Çeşitli sebeplerle aynı kişi için tanımlanmış birden fazla sabit bilgi kartını tek özlük bilgisinde birleştiren ve bundan sonrasında fazladan kart açılmasını önleyen “teke indirgeme” algoritması mevcuttur.
 • İzin Otomasyonu ile çalışanların yıllık izin hak edişlerini, izin kullanımlarını ve izin bakiye takibini yapabilir; mazeret, doğum, ölüm, evlenme ve taşınma izinlerine dair bilgileri tek bakışta analiz edebilirsiniz.
 • Rapor (eksik gün) takibi, izin planlama, izin talebi, gerçekleşmiş izinler ve yasal bildirimler döngüsünü onay süreçleri ile bütünleşik olarak portal + uygulama üzerinden sisteme işleyebilirsiniz.
 • İhtar, ceza ve ödül süreçlerini başlangıcından bitişine kadar takip edebilir ve gelişmelerle sonuçları ilgili yetkililere anında raporlayabilirsiniz.
 • Netsis HR Özlük Modülü, Netsis Bordrolama Uygulaması ile tam entegre çalışır; iki uygulama arasında herhangi bir veri aktarımı gereksinimi yoktur.

Organizasyonel Bilgi Ve Tarihçe Takibi İmkânı

 • Personelinize ait coğrafi ve operasyonel organizasyon birimlerini ayrı ayrı sisteme tanımlayabilirsiniz. Yanı sıra personelin çalıştığı ülke, il, ilçe, semt, bölge, departman, birim, pozisyon, kademe ve amir bilgilerini sisteme işleyebilirsiniz.
 • Çalışanlarınızın kişisel kartlarına tüm organizasyonel bilgiyi arşivleyebilir; işe giriş, atama, terfi, çıkış işlemlerine dair tarihçeyi saklayabilirsiniz.
 • İstediğiniz tarihte ilgili kişinin hangi birimde görev yaptığını sorgulayabilir, belirli bir tarih için birimlerin talep ettiği işçi sayısını ve ortaya çıkacak işçilik maliyetlerini, maliyet kalemleri detayında raporlayabilirsiniz.
 • Amir hiyerarşisinden yola çıkarak, firmanızın organizasyon şemasını oluşturabilirsiniz.

Personel Portali

 • Personelinizin herhangi bir döneme ait bordrosunu izleyebilir, dilerseniz basabilirsiniz.
 • Çalışanlarınızın ve yakınlarının mutlu günlerini kutlamak için görsel destekli iletiler oluşturabilir, ayrıca şirket duyurularınızı, prosedür değişikliklerini ve yönetmelikleri dilediğiniz departmana iletilmek üzere düzenleyebilirsiniz.
 • Yüksek sayıda çalışan istihdam ediyorsanız, “kim kimdir?” uygulamasını kullanarak firma içi çalışan sorgulaması yapabilir, her eleman hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.
 • Portal üzerinden yürüteceğiniz izin otomasyonunu kullanarak, çalışanlarınızın izin taleplerini, amir onaylarını, kullanım bildirimlerini ve iptalleri entegre bir biçimde yönetebilirsiniz.
 • Portal üzerinden eğitim talebi, planlanan eğitimlere dair yayın, eğitime katılım talebi ve eğitim tarihi hatırlatması yapabilirsiniz.

Çalışan Profili

 • Firma nitelik / yetkinlik kataloğu tanımlayarak, yetkinlikler için süre atayabilirsiniz.
 • Çalışan ve pozisyon yetkinlikleri tanımlayarak, dilediğiniz sayıda profil oluşturabilirsiniz.
 • Boş pozisyonlar için profil eşleştirme yaparak, pozisyona en uygun adayları belirleyebilirsiniz.

Bordro

Bu modül; çalışanların bordro tahakkuk işlemlerinin, maaş ödemelerinin yasal mevzuata uygun olarak yapılabilmesini sağlar. Arzu edildiği takdirde, giderlerin çalışma payına göre dağıtımını sağlayan otomatik muhasebeleştirme özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Bordro modülü sayesinde puantaj tahakkuk işlemleri, PDKS cihazlarından veya başka ortamlardan aktarılabilir; günlük devam çizelgesine göre aylık puantaj oluşturulabilir.

Sosyal yardımlar, tüm yasal kesinti ve netler otomatik olarak hesaplanır.

Tüm yasal raporlamaları tamamlarken netten brüte hesaplamaları kolayca gerçekleştirebilir; kıdem tazminatları, on-line maaş ve avans ödemesi benzeri transferleri rahatça halledebilirsiniz.

Dilerseniz, masraf merkezlerinde çalışma paylarına göre gider muhasebeleştirmesi yapabilirsiniz.

Toplu sözleşmeye ve geçmiş aylara dair maaş, yardım farklarını hesaplayıp bunlara dair yasal formları hazırlayabilirsiniz.

Kıdem tazminatlarını, kıdeme tabi hak edişlerin çalışma süresine oranla tahakkuk eden kıdem tutarını ve ihbar önelini hesaplayabilir; belgeleri tanzim ederek kıdem yükünü çıkarabilirsiniz.

Terfi ve sosyal haklar ile terfi dönemlerini kaydedebilir; kıdem yılına göre maaş ve sosyal yardımları otomatik olarak hesaplayabilirsiniz.

Tanımlı yardımların (bayram, yakacak, çocuk, tahsil, aile yardımı, sağlık ve bireysel emeklilik sigortaları, yemek yardımı, ikramiye gibi) ödemenin gerçekleştirileceği aya istinaden ortaya çıkacak tutarlarını yasal muafiyetleri gözeterek otomatik olarak hesaplayabilir, dilerseniz ödeme yapılmayan aylar için provizyonlu çalışabilirsiniz.

Devletin tanımladığı gösterge oranlarında yolluk ve muafiyet takibi desteklenir. Personelle ilgili muhasebeleştirmeye tabi olan tutarları, masraf merkezleri bazında hangi hesap kodları ile muhasebeleştireceğinizi belirleyebilirsiniz.

Netsis ERP paketlerinin birbiri ile ilişkili modüler yapısı sayesinde, kayıtlı personel bilgilerine Üretim, Üretim Akış Kontrol ve MRP Netsis modüllerinizden erişerek, fabrikaların üretim süreçlerinde görev alan personeller ile ilgili daha detaylı raporlamalar yapabilirsiniz.

.

Eğitim Ve Etkinlikler

Eğitim şart!

Global rekabette var olmanın bir diğer koşulu da insan kaynağınızın eğitim kalitesidir. Her profesyonelin belli dönemlerde uzmanlık alanına dair alacağı eğitimlerle kendini geliştirmesi ve bu eğitimlerden elde ettiği yeni yetenekleri işine yansıtması gerekir.

Eğitim planlamalarınızı doğru yapabiliyor musunuz? Eğitim maliyetlerinizi ve eğitimlerin ekibinize sağladığı pozitif katkıyı somut olarak ölçümleyebiliyor musunuz?

Netsis HR sayesinde neler yapabilirsiniz?
 • Çok detaylı eğitim tanımları yapabilirsiniz. (Eğitim materyalleri, eğitmen firmalar, özel eğitim, atölye çalışmaları, modelleme kampları)
 • Katılımcı profillerini tanımlayabilir, profilleri birbiri ile eşleştirerek Eğitim İhtiyaç Matrisi’ni saptayabilir ve raporlayabilirsiniz. Bu sayede Yıllık Eğitim Planı’nı kolayca oluşturabilirsiniz.
 • Katılımcıların mevcut yetkinlik profilini, almış olduğu eğitimleri, sahip olduğu sertifikaları, tahsil kalifikasyonlarını entegre bir biçimde sisteme işleyebilirsiniz.
 • Yıllık eğitim planı çıkararak tahmini katılımcı sayısı üzerinden eğitim giderlerini bütçelendirilebilir; materyal, eğitmen, yol, konaklama, ikram giderlerini en ufak detayına kadar hesaplayabilirsiniz.
 • Eğitmenleriniz, amir ya da insan kaynakları yetkilileriniz kişi bazında katılımı, değerlendirme bilgilerini, notlamaları görüş bildirerek sisteme işleyebilir.
 • Eğitim sonucunda personelinizin elde edeceği sertifikaları otomatik olarak sisteme kaydedebilirsiniz.
 • Çalışanlarınızın özlük bilgileri üzerinden, dünden bugüne almış olduğu eğitimleri ve sınav tarihçelerini analiz edebilirsiniz.

Çalışan Sağlığı

Her işin başı sağlık, ya elden giderse!

Özellikle yüksek risk altında çalışılan sektörlerde belirli dönemlerde çalışanlara yönelik sağlık kontrolü yapılması, kanuni bir gerekliliktir. 1,000 kişi çalıştırıyor olsanız da 1 kişi için zamanında yapılmayan sağlık tetkiki, herhangi bir sağlık sorunu çıkması halinde hem çalışanı hem sizi üzebilir; ayrıca kanunen suçlu duruma düşmenize sebep olabilir.

Netsis HR İşçi Sağlığı Modülü ile çalışanlarınızın sağlığı güvendeyken sizin de içiniz rahat olsun.
 • Programlanabilen hatırlatma fonksiyonu sayesinde periyodik tetkik takibi.
 • Periyodik olmayan rahatsızlıkların tetkik, tanı, tedavi, ilaç, sevk, SGK bildirimi ve devamsızlık gün sayısı bazında takibi.
 • SGK raporlarının takibi, devamsızlık durumu entegrasyonu.
 • Bölüm bazında çalışma kısıtları, kişi bazında personelin çalışamayacağı bölümlerin ve çakışmaların takibi.
 • Özürlülerin ve geçici özürlerin durum takibi.
 • Vizite ile birlikte hızlı basım, kaza sıklık ve devamsızlık oranlarını gösteren performans göstergeleri.
 • İş kazaları için hızlı form hazırlama özelliği.

İşe Alma Ve Yerleştirme

Potansiyel çalışanınız ile aranıza kimse girmesin

Netsis HR İşe Alım Modülü ile iş ilanlarını kendi portalinizde yayınlayabilir, başvuru için gelen tüm CV’leri kurumsal veri tabanınızda depolayarak kurumsal CV havuzunuzu oluşturabilirsiniz. Ayrıca ilgilendiğiniz adaylara Outlook ve Google Takvim üzerinden görüşme daveti atayabilir; görüşme sırasında kaydedeceğiniz özel notları adaya özel tasarlanmış dosyaya işleyerek, değerlendirme verilerini elektronik ortama taşıyabilirsiniz.

 • Firmaya özel Başvuru Portali.
 • Online ilan tasarlama ve yayınlama opsiyonu.
 • Görüşmeler için online anket düzenleyebilme ve soru bankası hazırlayabilme özelliği.
 • Portale koşullu üyelik, üyelikten çıkma, şifre ile giriş ve “şifremi unuttum” opsiyonları.
 • Portal üzerinde özgeçmiş oluşturma, sosyal medyadan profil transferi, mevcut doküman halindeki özgeçmişlerinden derlenecek yapısal verileri otomatik olarak sisteme aktarabilme ve özgeçmişe doküman ekleme özelliği.
 • Adaylar için ilana online başvuru olanağı.
 • Yeterlilik ölçümü olanağı.
 • Adayın kendi kendini değerlendirerek oluşturacağı profili, ilan için oluşturulmuş profil ile karşılaştırma fonksiyonu.
 • Sorulara verilen cevaplardan Yeterlilik Saptama özelliği.
 • Adaylar için cevaplara ispat amaçlı olarak sertifika ekleme özelliği.
 • Başvuru süreçlerinin ve mülakat delegasyonlarının takibi.
 • Mülakatta alınan notların saklanması; adayın mülakat sırasında oluşturduğu profilin görüşmeyi yapan kişinin değerlendirmeleri doğrultusunda güncellenebilmesi.
 • Akıllı arama fonksiyonu sayesinde, İK uzmanlarının pozisyon için en doğru adayı tespit edebilmesine yardımcı olacak etiket kelimeler üzerinden, firma veri bankasından, eklentilerden, e-postalardan ve internetten arama yapabilme özelliği.
 • Pozisyon için uygun görünen adayları çeşitli oranlama algoritmaları ile en uygundan en az uyguna göre sıralama fonksiyonu.
 • Kara liste yaratma ve ilan bazında kara liste düzenleme özelliği.
 • İşe giriş işlemlerinin süreç takibi.
 • İşe giriş sırasında tamamlanması gereken yasal belgeleri sisteme tanımlama ve duyurma özelliği.
 • İşe kabul sonrasında sözleşmeye, yetki tanımlarına, zimmetlenecek demirbaşlara dair işlemleri online olarak gerçekleştirebilme opsiyonu.

Performans

Performans Takibinde Yüksek Performans!

Netsis HR ile Performans Değerleme sürecinizi elektronik ortama taşıyarak hız kazanın. Sürecinizi sisteme tanımlayarak her adımda kontrolün sizde olmasını sağlayın. Sistemin denetimi sayesinde geç kalmayın, süreci planladığınız takvimi aşmadan sonlandırın.