ERP Nedir?

(E)ksiksiz (R)isksiz (P)lanlı

ERP, aslında artık herkes tarafından bilinen bir terim. Her organizasyon bu kelimeyle ucundan kıyısından da olsa tanışmış durumda.

Fakat biz daha farklı bir açıdan bakalım. Son zamanlarda şirketlerin iş yapış şekilleri oldukça değişti, değişmek zorunda kaldı. Bu değişime direnen ve kendini geliştiremeyenler elendiler. Ayakta kalanlar ise ya ciddi şekilde yaralandılar ya da güçlerine güç kattılar. Daha da fazla güçlenenler bilişime güvenenler oldu. Diğerleri ise geçte olsa güvenmeyi öğrendiler.

Artık eskisi kadar yüksek enflasyon değerleri yok. İçe kapalı bir ekonomiden gelişen ve rekabetçi bir ekonomiye geçiliyor, geçildi. Envanterini, depolarını verimli kullananlar, maliyetlerini düzgün ve doğru takip edenler rekabetçi ortama ayak uydurabiliyorlar.

Tam da bu noktada, karşımıza ERP yazılımları çıkıyor. Eğer doğru ürün seçilirse ve düzgün bir proje yapılabilirse -ki bu noktada işletmenin kendi değerleri ve sahip olduğu kadrosuyla, danışmanları öne çıkar- o zaman bu saydığımız özelliklere haiz  sistemler kurgulanabilir.

Logo Netsis ERP ürün ailesi içerisinde ERP yolculuğunuzda size eksiksiz yardımcı olacak ve sizi risklerden koruyacak sizi planlı kılacak bir ürün var!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *