Başarısız Bir CRM'in Beş Semptomu

Başarısız Bir CRM’in Beş Semptomu

BAŞARISIZ BİR CRM’İN 5 SEMPTOMU

BİR CHECK-UP YAPTIRMAYI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMANIN ZAMANI

Çoğu organizasyon için yeni bir ticari uygulamaya geçmek, özellikle de söz konusu CRM yazılım çözümleri olduğunda sıklıkla nadir görülen bir olaydır. Tarihsel veri miktarı, ön tanımlı kullanıcı davranışlarının yanı sıra yerleşmiş ticari ve operasyonel işlemler in hali hazırdaki CRM çözümüne bağlı olması organizasyonlar için bunu girişilmesi zor bir geçiş haline getirir.

Gartner’in CRM Müşteri Hizmet İrtibat Merkezleri için 2012 Sihirli Çeyrek Düzlemi çoğu organizasyonun kısa vadeli CRM çözümleri için iyileştirme ya da “yara bandı” yaklaşımını tercih ettiğini söylüyor. Bu gibi taktikler idealin atında kalırken, yaygındır ki yetersiz irtibat yönetimi çözümü olan organizasyonlar için eğer bunun altında yatan düşünce bir CRM değiştirme ise devasa bir parçalanmanın organizasyonu ve yakın dönem hedeflerini şüphesiz ki olumsuz etkileyecektir.

Hiç bir şey yapmamanın bedeli yine de veri isabetliliğine, yapısına, doğruluğunun yanısıra genelde veri kaybına kadar ulaşabilen geri tepmeler olabilir. Bunun da ötesinde, müşteriler için rekabeti arttırmak ve daha düşük bedellere verimlilik bulmak, her işletmenin karşılaştığı iki değişmezdir, operasyonel başarı için CRM çözümlerinin kriterleri yakaladığından emin olmak ticari liderlere fazladan baskı uygular.

Bu e-kitapta, başarısız bir MY çözümünde bulunan tipik sorunları araştırdık ve eğer organizasyonunuz bu 5 semptomdan zarar görüp görmediğini göz önünde bulundurmanız için sizi uyarıyoruz.

SEMPTOM 1:

AZALAN ADAPTASYON

Kendi CRM değerinin azaldığı bir işletmenin en yaygın semptomlarından biri parçalanmış benimsemedir. Diğer bir deyişle, ister irtibatları düzenlemek ya da raporlar yaratmak, isterse de ondan bağımsız olarak yürütülmesi ya da tamamlanması olsun, bir CRM ortamında sonuçlandırılabilen eylemlerdir. Parçalanmış benimseme sıklıkla organizasyonlarda, eskiden kalma CRM sisteminin artık yeni ya da gelişmiş ticari işlemlere uyum sağlayamaması, kullanıcıların artması ya da azalmasıyla denge kuramaması ya da kullanıcıların gerekli teknik gereksinimlerini karşılayamamasıdır. Genel tutumlar da yarıca ölçülmelidir zira kullanıcılar sıklıkla bir CRM çözümünün gerçekten de görevlerinin hedeflerine ulaşmakta yardım ediyor olup olmadıkları hakkında kuvvetli bir fikre sahiptir.

CRM Dergisi’nin 2005 yılındaki işletmeler için kullanıcı uyum oranları (grafiğe bakınız) 2009 ile karşılaştırıldığında mevcut durum düz uyumu tanımlamayı ortaya koyar. Bu, CRM yürürlüğe koymanın güncel kullanım ile ilişkilendirilmesinde organizasyonlar arasında bir kavram yanılgısına işaret eder. Çoğu organizasyonda azalan seviyelerde uyum için birkaç ortak sebep vardır.

KULLANILABİRLİĞİ ANLAMAK

Haddinden fazla ya da haddinden az işlevsellik ve zayıf bir kullanıcı ara yüzü bir kullanıcının günlük rutinlerini başarılı bir şekilde CRM’e adapte etmesinde dikkate değer bir engeldir. Güncel bir Forrester Wave raporu, konu CRM olduğunda satın alan kişilerin neye odaklanmaları gerektiğini değerlendirmede, kullanılabilirliği 414 kriter arasında en önemlilerinden birisi olarak belirledi. İSO (Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı) kullanılabilirliği “bir ürünü belirlenmiş kullanıcıların belirlenmiş amaçları belirlenmiş bir kullanım bağlamında etkinlik, verim ve memnuniyet ile kullanılabilmesi” olarak tanımlar. PhD. ve kullanılabilirlik danışmanı Jakob Nielsen, kullanılabilirliğin birleştiği 5 Faktörü önererek daha da detaylandırır.

CRM Adoption Comparison

KULLANILABİLİRLİĞİN 5 FAKTÖRÜ

 1. ÖĞRENİLEBİLİRLİK: Tasarım ile ilk karşılaşmalarında kullanıcılar için temel görevleri yerine getirmek ne kadar kolaydır?
 2. AKILDA KALICILIK: Kullanıcılar belirli bir süre kullanmadıktan sonra tasarıma geri döndüklerinde, ne kadar kolay yeterlilik sağlayabilirler?
 3. MEMNUNİYET: Tasarımı kullanmak ne kadar tatmin edicidir?
 4. VERİMLİLİK: Kullanıcılar tasarımı bir kez öğrendiklerinde, ne kadar hızlı görevleri yerine getirebilirler?
 5. HATALAR: Kullanıcılar kaç tane hata yaparlar, bu hatalar ne kadar ciddidir ve bu hataları ne kadar kolay düzeltebilirler?

İŞLEMLERE OLANAK SAĞLAMA YETERSİZLİĞİ

İlkelere ve standart işletim prosedürlerine sahip olmak söz konusu bir işletmeyi başarılı bir şekilde yönetmek olduğunda su götürmez bir gerçektir. Aynısı CRM için de geçerlidir. Bir organizasyon çeşitli sıfatları ve sorumlulukları olan kullanıcı gruplarını bir CRM çözümünde birleştirdiğinde, her kullanıcı için bireysel aktivitelerini yerine getirmenin yanı sıra bir birleriyle de el ele verme kabiliyeti son derece önemlidir.

Bir grup çalışan için başarılı bir ilke seti geliştirmenin bir anahtarı, ilgili taraflar ve günlük kullanıcıların CRM tarafından iyileştirilmekte olan ticari işlemlerde ve hangi ölçülebilir sonuçların görüntüleneceğinde fikir birliği yapmasının garanti altına alınmasıdır. Bunun ardından CRM aktiviteleri düzene sokarak, artıkları otomatikleştirerek ve verimliliği arttırarak bu gibi ticari işlemlere olanak sağlayabilecektir.

Çoğu CRM çözümü satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri kullanıcıları için sağlam özellik setleri sunarlar, buna rağmen sıklıkla, başarılı bir süre gelen işlem bağlamında özelliklerin nasıl kullanılmaları gerektiğine dair bir bağlantısızlık vardır.

LINKEDIN ANKETİ:

SATIŞ TAKIMINIZIN YÜZDE KAÇI SİZİN ONLARDAN İSTEDİĞİNİZ ŞEKİLDE CRM KULLANIYOR?

% 50’DEN DAHA AZI

SEMPTOM 2:

BİR ESNEKLİK VE UYARLAMA EKSİKLİĞİ

Günümüzün CRM teknolojisi tedarikçilerinin tüm işletmelerin aynı kumaştan kesilmediği gerçeğini kabul etmesi gerekir. İster B2B isterse de B2C ya da ayırt edici endüstriye özgü dikeyler olsun, her organizasyon farklıdır ve CRM çözümleri geniş bir eşsiz ticari işlemlere kolaylıkla uyum sağlamaya adapte olmaya ihtiyaç duyar.

Organizasyonların CRM kapasitelerinin esnekliği ve uyarlamasını değerlendirirken hesaba katması gereken 3 kriter şunları içerir:

 1. CRM’İNİZ SİZİNLE AYNI DİLİ KONUŞUYOR MU?

Kilit ticari kavramları belirlemek söz konusu olduğunda her organizasyon belirli terimler ve cümleler kullanır. CRM’iniz size organizasyonunuzda kullandığınız dili kapsayan belirli bir seviyede alanlar düzenleme ve oluşturma kabiliyeti sunmalıdır. Hedef müşteriler, aboneler ve muhtemel adaylar aynı şey anlamına gelebilir, bir teknoloji hedef müşterisi ile ilişkili olan belirli detaylar bir dergi abonesi ile kıyaslandığında farklıdır. CRM’iniz sezgisel uyarlamalar sunarak işletmeniz için anlam ifade eden bu farklılıklara uyum sağlayabilmelidir.

 1. İŞLEMLERE OLANAK SAĞLAMA KABİLİYETİ

Söz konusu CRM olduğunda çoğu çözüm, şirketleri özelliklere ve yeteneklere uyum sağlamanın yanı sıra ezber bozan raporlama yapıları için mevcut olan işlemlerini yeniden yapılandırmaya zorlar. CRMler temel işlemlerin özellikle de belirli bir zaman devam ettirilmiş ve başarılı olanların yeniden yapılandırılmasını dayatmamalıdır.

Alanlar, iş akışlarının yanı sıra işlevselliklerin uyarlanma kapasitesi kabiliyeti için ticari işlemlerinizin hali hazırda mevcut olması gerekene uygun olarak işletir.

 1. BİRLEŞTİME KABİLİYETİ

Çevrimiçi teknoloji ve uygulamalar pazarlama otomasyonu, toplu e-posta ve fiyat verme için daha yaygın bir şekilde kullanılıyor olduğu için birleştirme günümüz CRM platformları için kilit bir bileşendir. Her uygulama ve onunla ilişkili aktiviteler müşteri veri tabanınızı etkilediğinden, o uygulamalardan verileri CRM’inize merkezileştirme ve birleştirme ticari istihbarat, verimlilik ve kapsamlı veri erişimi çok önemlidir.

SEMPTOM 3:

MÜŞTERİYİ ELDE TUTMADA DÜŞÜŞ

Rekabetçi bir pazarda, olumlu ve anlamlı müşteri etkileşimleri oluşturma kabiliyeti günümüz işletmelerinde çok önemlidir. 34 farklı pazardan 25,000’e yakın insanın katıldığı güncel bir Ernst & Young anketi satın alma davranışları söz konusu olduğunda marka sadakat gücünün yavaşça azalan bir faktör olduğunu gösterir.

Bu, gelişen şirketler için bir fırsat sunuyor olabilirken, firmalar ve rakipleri arasındaki B2B ve B2C alıcılarının artan hareketliliğini işaret eder. Bu konuda göz önünde bulundurulabilecek etkenler daha iyi fiyatlama, daha fazla opsiyon ya da seçenekleri içerir ve yahut American Express’in raporu “2012 Küresel Müşteri Hizmet Barometresi” ne göre, alıyor oldukları müşteri hizmet seviyesinde tüketiciler arasında hassaslığın azalmasını da içerir. Tüketicilerin neredeyse 3te 1i bu mevcut ekonomide, şirketlerin iyi müşteri hizmetleri sunmaya daha az önem gösterdiklerini, 2011 yılına oranla gözle görülür bir düşüş (%32 vs. %26) inanıyorlar.

O halde bir CRM daha iyi müşteri desteği ve bir organizasyonun müşteri ihtiyaçlarına hızlıca ve etkin bir biçimde tepki vermesi tablosuna nasıl yerleşiyor?

 1. ÇÖZÜM HIZI

Bir müşteri bağlılığının olumlu olup olmadığını belirleyen en geçerli etkenlerden birisi, bir sorunun çözülmesindeki hızdır. CRM’iniz size vakaların ne kadar süredir bekliyor olduğunu ve farklı hususların çözümlenip çözümlenmediğini analiz edebilme yeteneği vermelidir.

CRM’iniz aynı zamanda size takımınızın kapsamlı hızını, ne tür vakalar alıyor olduklarını ve müşteri destek pratiklerinin nasıl sürekli olarak geliştirileceğini ve ayarlanacağını genelleştirmenize izin vermelidir.

 1. SELF SERVİS VE ÇEVRİMİÇİ BİLGİ TABANI

Artan bir çevrimiçi dünyada, büyüyen bir tüketici ve müşteri çoğunluğu sorun çözümünde çevrimiçi kanalların ve müşteri desteğinin direkt olmamasından dolayı kolaylılığı seçiyorlar. Bugünün CRM çözümleri çevrimiçi portallar ve bilgi üsleri gibi self servislerin yanı sıra bu talebi karşılamak için sorunları bir organizasyonun web sitesine giriş yapma olanağını sunuyorlar.

 1. DERİNLEMESİNE DESTEK METRİKLERİ

Müşteri desteği ve hizmeti ile alakalı metrikleri analiz etme kabiliyeti bir CRM’in en başta gelen faydalarından biridir. Müşteri desteği rekabetçi olmak konusunda önem kazandıkça, destek için dahili performans metriklerini analiz etme kabiliyeti, müşteri sorunlarını, güçlüğünü ve önemini, vaka geçmişlerini ve birden fazla konunun yönetimini çözümlemek zaman aldığında müşteriyi elinde tutmayı ciddi şekilde etkileyebilir.

 1. DESTEK KAYNAKLARINI ARTIRMAK

Birçok organizasyon için kaynaklar, bilhassa müşteri destek temsilcileri söz konusu olduğunda sıklıkla ince bir şekilde gerilmiştir. Fonksiyonel bir CRM çözümü destek temsilcilerinize vaka yüklerini daha fazla etkinlik ve kaliteyle irdelemek için bilgi ve özellikleri sunarak daha fazlasını yapabilmelerine müsaade etmelidir.

MÜŞTERİ SERVİS SEVİYELERİ DÜŞÜŞÜ

TÜKETİCİLERİN %32’Sİ İŞLETMELERİN MÜŞTERİ SERVİSLERİNE DAHA AZ ÖNEM VERDİKLERİNİ DÜŞÜNÜYOR

SEMPTOM 4:

CRM HAREKETLİLİĞİ EKSİKLİĞİ

Mobil cihazların girişi işletmelerin insan kapitalini nasıl yönettiği ve organize ettiği konusunda bir değerler dizisi değişimi yarattı. Mobil cihazlar daha komplike hale geldikçe ve mobil uygulamalar masaüstü karşıtlarını özellik, kabiliyet ve genel deneyim bağlamında yakaladıkça, organizasyonlar istikrarlı bir şekilde mobil işgücüne sahip çıkıyor ve yatırım yapıyor, bunun sonucu olarak, çalışma alanları geleneksel ofis ortamının sınırlarını genişletiyor.

CRM satış, pazarlama ve müşteri servis takımlarının bir mobil web tarayıcısı aracılığıyla bir organizasyonun ana CRM uygulamasına erişme kabiliyeti sunarak bu değişimin öncülüğünü yapan kilit bir ticari uygulamadır. Güncel bir Gartner raporu, 2014 yılı itibariyle mobil CRM için %500’lük bir büyüme oranı tahmininde bulunur. Bu figür yalnızca mobil CRM’in artan hâkimiyetinin altını çizmez ama aynı zamanda uzaktan bir işgücünü ve “her zaman bağlı” bir çalışanın faydaları ve rekabetçi yararlarını yönetmek için değişen dinamikleri de belirtir.

Mobil CRM pazarda daha hâkim hale geldikçe ve teknolojiler onu daha da olgunlaşmaya ittikçe, yalnızca temel CRM çözümünüzün bir uzantısı olmakla kalmayacak ama rekabetçi bir gereksinim halini alacak.

Çoğu CRM tedarikçisi mevcut durumda mobil web erişimi sunarken, mevcut özellikler ve fonksiyonellikler saha – çalışanı üretkenliği, etkinliğinin yanı sıra onların işlemlerine etki edecek özelliklerin tam erişimine belirgin bir şekilde eğilmemektedir.

MOBİL OLMAK İÇİN 3 NEDEN

 1. Müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarının erişimini, her zaman ve her yerde, ister site üzerinde isterse de hareket halinde olsun herhangi bir kullanıcıya kadar genişletir.
 2. Gerçek zamanlı müşteri bilgisine erişimin yanı sıra sahadan gerçek zamanlı güncellemelere erişim ve uzak ofis veri isabeti ve bütünlüğünü yükseltme.
 3. Konum fark etmeksizin merkezi ve bütünsel bir ortam yaratarak, girişim ve ekstra girişim ortakları arasındaki işbirliğini güçlendirir.

SEMPTOM 5

İŞLEMEYE UYGUN VERİ EKSİKLİĞİ

Büyük Veri kavramı ticarette yükselen bir eğilimdir. IBM’e göre, kabaca her gün 2.5 kentilyon bayt veri toplanırken, bugün dünyadaki verinin %90’ı sadece son iki yıl içerisinde yaratılmıştır. Geçmişte işletmeler ve organizasyonlar hiç bu kadar büyük oranlarda veri toplamadıkları gibi bu kadar büyük hacimleri de depolamamıştır.

Veri ve şirket değerleri arasındaki karşılıklı ilişki bugün çok daha açıktır ve bu gelişmekte olan ilişki işletmelerin daha önce hiç yapamadıkları şekilde sorulara cevap vermesine ve irdelemesine izin veriyor. Her ne kadar küresel ölçekte müşteri bilgi veri tabanları “Büyük Veri” olarak nitelik sahibi olmayabilse de, bir müşteri veri tabanından ticari istihbarat çıkarımı yapma kabiliyeti de dolayısıyla Büyük Verinin temsil ettiğiyle kıyas edilebilecek bir ticari değer formuyla ilişki kurar.

İşlemeye uygun ticari istihbarat sunan bir CRM çözümü şimdi bir standarttır. Satış iç görüsünden gelir tahminine kadar bir CRM çözümünün gerçek değeri, onun hızlı, isabetli ve kilit performans metriklerini görüntüleyen talep üzerine raporlar ve özel panolar tedarik etme kabiliyeti, yöneticilerin bilgiye dayalı karar vermesine izin vermesi ve ticari takımların daha faal ve pazara odaklı olmasına yardım etmesi ile karakterize edilmiştir. Çoğu CRM sistemi yeterli düzeyde müşteri bilgisini depolama özelliğini sunarken; eğilimler, tahminler, iç görüler ve ticari istihbarat için kolaylıkla veriye erişme ve işletmek kusurludur ya da işletmeyi raporlamayı Microsoft Excel gibi bir üçüncü şahıs uygulamaya göndermeye zorlar.

Fonksiyonel raporlama kabiliyetlerinin ötesinde, bir işlemeye uygun veri eksikliği sıklıkla aşağıdaki ek faktörlerin sebep olduğu bir en yüksek noktadır:

 1. VERİ GERÇEKLİĞİ YA DA BÜTÜNLÜĞÜ EKSİKLİĞİ

CRM sistemi tarafından toplanan veri “Gerçeğin Tek Bir Sürümü Yoktur” durumu yaratır. Resmi idarenin eksikliği ya da denetleme özellikleri verinin belirli kontroller ve hesaplar olmaksızın bilgisayara giriş yapılabilmesine ya da değiştirilebilmesine imkân verir ve yahut işletmelerin tüm bütünlüğü yüksek tutmak için veri temizleme işleri uygulamasına izin veren özellikler ve kabiliyetlerde eksiklikler mevcuttur. Zaman içerisinde bilginin büyük bir oranı kullanılmaz olup ticari istihbaratı ve raporları oldukça duyarlı hale getirir. Tekrarları yeterli derecede irdeleme kabiliyetsizliği ayrıca veri bütünlüğü sorunlarını daha kötü bir hale sokar.

 1. YETERSİZ VERİ YA DA VERİYE ULAŞILMAZLIK

CRM sistemi müşteri bilgisinde boşluklar yaratarak bir organizasyonun kritik veri ve tanımlayıcı veri (örn. sosyo-demografik, satın alma davranışları, vs.) toplaması için esneklik ve kişiselleştirmede eksik kalır. Diğer bir koşul ise veriyi tek bir sistemde silolamak ve veri ve tanımlayıcı veriyi anlamlı bir biçimde ilişkilendirme yetersizliğidir.

 1. KULLANILAMAZ VE BELİRSİZ VERİ

CRM sistemindeki veri toplu halde harmanlandığında hiçbir eğilim ya da yapı üretmez. Bunun da ötesinde, bölütler ya da bir bütün olarak müşteri bilgisine bakıldığında, veri belirsizlik yaratır ve söz konusu olan veri hakkında belirginlik yaratmaktan ziyade daha çok soru doğurur. Bu belirli koşullar büyük yüzdelerdeki verilerin manuel olarak CRM sistemine girişinin yapıldığında doğrudur ve resmidir.

İŞLEME EKSİKLİĞİNİN SEBEPLERİ

 1. VERİ EKSİKLİĞİ

BÜTÜNLÜK – CRM’İNİZDE GERÇEĞİN TEK BİR SÜRÜMÜ YOKTUR

 1. YETERSİZ VERİ

CRM’İNİZ DIŞINDA DEPOLANAN KRİTİK VERİ

 1. BELİRSİZ VERİ

CRM BİLGİSİ SORULAR YARATIR AMA CEVAPLAR YOKTUR

SEMPTOMU BELİRLEME

Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümleri irtibat bilgileri ve müşteri verisine erişim ve etkili yönetimine ihtiyaç duyan tüm şirketler ile eş anlamlı hale gelmiştir. CRM’in büyümesi ve genişlemesi ve hakimiyeti teknoloji satanların CRM çözümlerini müşterileri için daha sezgisel, esnek ve daha odaklı hale getirmeye odaklanmaya adım adım programlamıştır. Bunun da ötesinde, büyük veriyi esas alma eğilimindeki büyüme ayrıca şirketlerin müşteri veri tabanı değerini artırması için daha fazla baskı yapar. Bu böyle devam ettikçe, eskiden kalan mevcut çözümlere karşı kuvvetli özellik setleri sunmayan CRM çözümlerine bel bağlayan organizasyonlar, pazarda gözle görülür bir rekabetçi dezavantaja sahip olacaklardır.

Müşteri verisinin aktif bir şekilde bir şirketin başarısını etkilediği bir ticaret ortamında, kullanıcı üretkenliğini artıran, müşteri servisini geliştiren ve satış gelirlerini direkt olarak etkileyen fonksiyonel ve kuvvetli bir CRM çözümünün gerekliliği mübalağa edilemez.

SEMPTOM 1:  AZALAN BENİMSEME

SEMPTOM 2:  BİR ESNEKLİK VE UYARLAMA EKSİKLİĞİ

SEMPTOM 3:  MÜŞTERİYİ ELDE TUTMADA DÜŞÜŞ

SEMPTOM 4:  CRM HAREKETLİLİĞİ EKSİKLİĞİ

SEMPTOM 5:  İŞLEMEYE UYGUN VERİ EKSİKLİĞİ

HAREKETE GEÇİN

TEŞHİS KOYMA VAKTİ

CRM TEKNOLOJİNİZİN SİZİ DURDURUYOR MU?

Yetersiz bir CRM yazılımından doğan sorunları teşhis etmek bir şeydir, ama onları irdeleyecek soruları bulmak süregelen üretkenlik, veri kaybı ve şirketiniz için gelir kaybı için aradaki fark anlamına gelebilir.

Aşağıdaki soruları sorarak CRM’inizin değerinin detaylı bir analizini yapın:

 1. Kullanıcı benimsemesini nasıl derecelendirirdiniz?

Çok Düşük          Ortalama             Yüksek

 1. CRM’iniz kritik ticari işlemleri kolaylaştırır ve düzene koyar mı?

Evet                      Hayır

 1. CRM’inizden elde edilen veriye ve raporlara güvenir misiniz?

Evet                     Hayır

 1. Kilit metrikleri rapor etmek için harici uygulamalara güvenir misiniz?

Evet                      Hayır

 1. İsabetli bir gelir tahmini ve satış öngörüleri planı mevcut mudur?

Evet                      Hayır

 1. Müşteri servisi kalitesi ve çözüm hızı bir sorun mudur?

Evet                      Hayır

 1. En iyi müşterilerinizi ve ne olduklarını bilir misiniz?

Evet                      Hayır

 1. CRM’iniz bir veri havuzu mudur?

Evet                      Hayır

 1. CRM’iniz için sürekli güncelleme yapıyor ya da hata düzeltme geliştiriyor musunuz?

Evet                      Hayır

 1. CRM’inizin işletmenizdeki değişikliklere uyum sağlayabileceğini düşünüyor musunuz?

Evet                      Hayır

Harekete geçin ve işletmenizin çalışma şeklini geliştirecek bir CRM çözümü bulun.

İŞLEMLERE OLANAK SAĞLAMA YETERSİZLİĞİ

Yerinde ilkelere ve standart işletim prosedürlerine sahip olmak söz konusu bir işletmeyi başarılı bir şekilde yönetmek olduğunda su götürmez bir gerçektir. Aynısı CRM için de geçerlidir. Bir organizasyon çeşitli sıfatları ve sorumlulukları olan kullanıcı gruplarını bir CRM çözümünde birleştirdiğinde, her kullanıcı için bireysel aktivitelerini yerine getirmenin yanı sıra bir birleriyle de el ele verme kabiliyeti son derece önemlidir.

Bir grup çalışan için başarılı bir ilke seti geliştirmenin bir anahtarı, ilgili taraflar ve günlük kullanıcıların CRM tarafından iyileştirilmekte olan ticari işlemlerde ve hangi ölçülebilir sonuçların görüntüleneceğinde fikir birliği yapmasının garanti altına alınmasıdır. Bunun ardından CRM aktiviteleri düzene sokarak, artıkları otomatikleştirerek ve verimliliği arttırarak bu gibi ticari işlemlere olanak sağlayabilecektir.

Çoğu CRM çözümü satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri kullanıcıları için sağlam özellik setleri sunarlar, buna rağmen sıklıkla, başarılı bir süre gelen işlem bağlamında özelliklerin nasıl kullanılmaları gerektiğine dair bir bağlantısızlık vardır.

MaximizerCRM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *